Home FIQIH 10 HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN PUASA

10 HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN PUASA

1972
0
10 HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN PUASA
10 HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN PUASA

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Pembaca yang dirahmati Allah SWT. Sebelum admin coretanpengetahuan.com menerangkan tentang 10 Hal Yang Dapat Membatalkan Puasa. Pertama-tama kita selalu tak henti-hentinya selalu merasa bersukur kepada Allah SWT. Atas segala nikmat dan karunianya yang telah diberikan kepada kita semua mari rasa syukur kita, kita iqrarkan dengan bacaan hamdallah “Alhamdulillahirabbil’alamiin”.

Solawat beserta salam yang sindah-indahnya dan seagung-agungnya semoga selalu terlimpah ruah kepada junjungan kita reformis akbar Sayidul Anbiyaiwalmursaliin beliau Rosulillahi SAW. Mari rasa mahabbah dan ta’dhim kita iqrarkan dengan bacaan sholawat “Assholatu wassalamu’alaika wa’alaa aalika Yaa Sayyidi Yaa Rasuulullah” semoga kita semua mendapat syafa’atnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah mendapat syafaatna Amiin.

Dalam kesempatan ini kami akan berbagi ilmu tentang 10 Hal Yang Dapat Membatalkan Puasa. Setelah terpenuhi syarat dan rukun suatu ibadah selanjutnya kita perlu mengetahui perkara apa saja yang dapat merusak ibadah tersebut. Seperti ibadah puasa, pada artikel kemarin kita sudah mengulas sedikit tentang syarat wajib menjalankan ibadah puasa dan fardhu-fardhu dalam berpuasa, sekarang kita akan membahas tentang apa saja 10 Hal Yang Dapat Membatalkan Puasa.

Syekh Abu Syuja’ Al-Asfahani menyebutkan di dalam kitabnya Ghoyah Wa At-taqrib ada 10 Perkara Yang Dapat Membatalkan Puasa Yaitu:

10 Hal Yang Dapat Membatalkan Puasa
10 Hal Yang Dapat Membatalkan Puasa

Bacalah Juga Artikel Dibawah Ini:
Niat Dalam Puasa Ramadhan
Syarat Wajib Menjalankan Ibadah Puasa
Fardhu Dalam Berpuasa Ramadhan

PERKARA YANG DAPAT MEMBATALKAN PUASA

1. Masuknya benda ke dalam tubuh dengan sengaja melalui lubang yang terbuka.

Yang dimaksud lubang terbuka yaitu mulut, hidung, mata, telinga, dan dua jalan kotoran (qubul dan dzubur). Sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa definisi dari shaum puasa adalah imsak atau menjaga, menahan sesuatu agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Baik itu berupa makanan, minuman, obat-obatan, atau segala macam benda lainnya. Sebagaimana dalam Al Quran Surat Al-Baqarah, 2 : 187 Allah SWT berfirman:

10 Hal Yang Dapat Membatalkan Puasa
10 Hal Yang Dapat Membatalkan Puasa

Adapun jika kita melakukan aktivitas di atas tanpa sengaja, maka kita diwajibkan melanjutkan puasa tersebut sampai selesai tanpa harus mengqadanya.

2. Masuknya benda ke dalam tubuh dengan sengaja melalu lubang yang tertutup.

Seperti masuknya benda atau sesuatu ke otak melalui kepala. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa orang yang berpuasa wajib mencegah sesuatu yang bisa masuk ke dalam anggota tubuh.

3. Menyuntikkan Obat melalui dua jalan (qubul dan dzubur).

Seperti kita memasukkan obat atau menyuntikkan obat melalui salah satu dua jalan, qubul ataupun dzubur.

4. Muntah dengan sengaja,

Namun apabila muntahnya tidak disengaja maka hukumnya tidak batal. Seperti muntah karena mabuk perjalanan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

5. Wath’i dengan sengaja dalam farji

Wath’i adalah memasukkan alat kelamin ke dalam farji, atau berjimak. Bagi suami istri yang dengan sengaja melakukan Jimak saat berpuasa, maka diwajibkan baginya membayar kafarat yaitu memerdekakan budak mukmin. Apabila dia tidak sanggup atau tidak menemukannya, maka wajib baginya berpuasa di luar puasa Ramadhan selama dua bulan berturut-turut, dan apabila ia tidak mampu juga maka diwajibkan membayar fidyah untuk 60 orang fakir atau miskin. Dan bagi tiap-tiap orang miskin mendapat satu mud dari makanan yang mencukupi untuk zakat fitrah
Apabila ia tidak mampu semuanya, maka kafarat tersebut tidak gugur dan tetap menjadi tanggungannya. Dan pada saat ia ada kemampuan untuk membayar dengan cara mencicil, maka lakukan saja dengan segera.

6. Inzal (keluar mani sebab bersentuhan kulit)

Keluar mani karena bertemunya dua kulit (antara laki-laki dan perempuan) walaupun tanpa berjima’. Diharamkan apabila mengeluarkannya dengan tangan, namun tidak diharamkan seumpama dikeluarkan dengan tangan istrinya atau budaknya (tapi tetap termasuk perkara yang membatalkan puasa). Adapun keluar mani tanpa disengaja seperti karena mimpi maka itu tidaklah batal.

7. Haid

Haid Yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang sudah menginjak usia batas minimal 9 tahun. Bagi perempuan yang berpuasa lalu dia haidh maka puasanya batal dan wajib mengqadai puasanya. Adapun waktu haid paling cepat selama sehari semalam (24 jam). Umumnya darah haid keluar selama satu minggu, dan paling lama masa haid selama 15 hari.

8. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Maka perempuan yang sedang nifas tidak memiliki kewajiban berpuasa namun tetap wajib mengqadai puasanya.
Batasan minimal dari darah nifas adalah setetes dalam waktu sebentar. Apabila setelah itu tidak ada lagi darah yang keluar, maka ia suci dan harus mandi besar. Dan apabila setelah melahirkan tidak ada darah yang keluar, maka status wanita tersebut suci dan tetap harus mandi besar.
Masa nifas biasanya 40 hari. Sedangkan paling lama adalah 60 hari. Dengan demikian wanita yang keluar darah selama masa nifas maka hukumnya si wanita tidak diperbolehkan melakukan shalat dan puasa.

9. Hilang Akal

Orang yang hilang akal maka otomatis puasanya batal dan dia tidak memiliki kewajiban berpuasa, karena syarat wajib berpuasa adalah berakal. Seperti orang gila.

10. Murtad

Murtad yaitu melakukan sesuatu hal yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam dengan (semisal) mengingkari keberadaan Allah Swt. sebagai zat tunggal. Jika terjadi di saat ia sedang melaksanakan ibadah puasa, maka otomatis hal ini masuk dalam perkara yang membatalkan puasa.

Penyiar Sholawat Wahidiyah
Penyiar Sholawat Wahidiyah

Bacalah Juga Artikel Dibawah Ini:
Mengenal Rukun Wudhu
Ketentuan Melaksanakan Sholat Fardhu
Syarat-Syarat Tayamum

Demikianlah sedikit keterangan mengenai 10 Hal Yang Dapat Membatalkan Puasa semoga artikel ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. kalau ada kesalahan dalam penulisan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kami juga membutuhkan saran dan keritikan dalam penulisan diatas silahkan berkomentar dikolom komentar semoga artikel yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here